RACHUNKI

Oferujemy również naszym klientom Bogaty Pakiet Usług dodatkowych

  • szybkie realizowanie jednorazowych oraz okresowych płatności za pomocą przelewu, zlecenia stałego, czy polecenia zapłaty
  • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na korzystnie oprocentowanych lokatach
  • dostęp do informacji o stanie rachunku w formie komunikatów SMS oraz telefonicznie na hasło.

Po szczegółowe informacje zapraszamy do centrali naszego Banku lub oddziałów.

UBEZPIECZENIA

KREDYTY

W zależności od potrzeb Klienta Bank Spółdzielczy w Węgorzewie oferuje szeroki wachlarz produktów kredytowych.

LOKATY

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.