Skład Zarządu Banku Spółdzielczego w Węgorzewie

Wojciech Robert Wolski - Prezes Zarządu

Michał Andrzejczyk        - Wiceprezes Zarządu

Sławomir Piskorz           - Wiceprezes Zarządu

 
Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Węgorzewie

Henryk Niedziółka - Przewodniczący

Mieczysław Polakowski - Zastępca Przewodniczącego

Jan Królik - Sekretarz

Honorata Ciszewska – Członek

Roman Antoni Dzieńkowski - Członek

Marcin Ziółkowski - Członek

Piotr Niedziejko - Członek

Wojciech Olender - Członek

Marian Kaczorowski - Członek

Zdzisław Kuczyński - Członek

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.