Stosowane stawki oprocentowania środków na rachunkach bankowych, kredytów i pożyczek
umieszczone są odpowiednio w tabeli oprocentowania depozytów i tabeli oprocentowania kredytów - ZOBACZ

Terminy kapitalizacji odsetek, umieszczone są w odpowiednich Regulaminach produktów - ZOBACZ

Stosowane kursy walutowe - ZOBACZ

Bilans z opinią biegłego rewidenta za ostatni okres podlegający badaniu - ZOBACZ

Informacja o Stosowanych stawkach prowizji i wysokość pobieranych opłat dla Klientów indywidualnych i Klientów instytucjonalnych znajduje się w Taryfie prowizji i opłat - ZOBACZ

Władze Banku - ZOBACZ

 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.