Drodzy Użytkownicy proszę pamiętać:

Bank nigdy nie udziela pomocy przy użyciu zdalnego pulpitu, lub innego tego typu oprogramowania (TeamViewer, Anydesk itp.)
Pracownicy Banku nigdy nie proszą o podanie haseł lub identyfikatorów, taka prośba może być próbą ataku socjotechnicznego w wyniku którego może dojść do wyłudzenia środków.
Wszystkie takie incydenty należy zgłaszać telefonicznie do centrali Banku lub dowolnego oddziału.

 

 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.