Bankowość internetowa – IB - to usługa polegająca na zapewnieniu dostępu do rachunków bankowych Posiadacza rachunku oraz dostępu do innych produktów bankowych przy pomocy przeglądarki internetowej i połączenia internetowego.

W ramach IB, Bank udostępnia Klientowi i wskazanym przez niego Użytkownikom:

 • informacje o stanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach,
 • informacje o kredytach wraz z harmonogramem spłat,
 • przeglądanie historii operacji,
 • wykonywanie przelewów w obrocie krajowym w złotych,
 • wykonywanie przelewów Elixir (natychmiastowych)
 • pobieranie wyciągów,
 • doładowywanie telefonów,
 • realizację zleceń stałych,
 • zakładanie lokat,
 • dostęp do rachunku za pomocą aplikacji mobilnej Nasz Bank
 • możliwość uruchomienia płatności BLIK
 • możliwość potwierdzenia profilu zaufanego
 • możliwość składania wniosków "Dobry Start", 500+, bezpośrednio po zalogowaniu się do rachunku

Korzyści to:

 • stały dostęp do informacji o rachunku – bez względu miejsce i czas,
 • prostą, intuicyjną nawigację,

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

 • nie zapisywaniu numeru PIN;
 • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
 • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.