Dzięki międzynarodowym i krajowym przekazom pieniężnym Western Union możesz przekazywać pieniądze do ponad 200 krajów na całym świecie, za pośrednictwem 500 000 placówek. Na polskim rynku firma ta działa od 20 lat, globalnie może się poszczycić ponad 150-letnim doświadczeniem. Z Western Union Twoje pieniądze dotrą do odbiorcy szybko i bezpiecznie. Przekazy pieniężne Western Union dostępne są we wszystkich jednostkach Naszego Banku.

Korzyści:

 • Prosta procedura;
 • Szybki transfer środków;
 • Pieniądze możesz wysłać i odebrać niemal w każdym miejscu na świecie;
 • Bezpieczeństwo.

Przelewy walutowe i zagraniczne 

Bank realizuje zlecenia płatnicze w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich na zlecenie klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych prowadzących rachunki w Banku BPS.

Oferujemy następujące typy przelewów:

 • przelew SEPA
 • polecenie wypłaty

Płatności realizujemy w 12 walutach: PLN, USD (dolar amerykański), EUR (waluta europejska), GBP (funt brytyjski), CHF (frank szwajcarski), AUD (dolar australijski), CAD (dolar kanadyjski), DKK (korona duńska), SEK (korona szwedzka), NOK (korona norweska), CZK (korona czeska), HUF (forint węgierski).

Przy kwotach od równowartości 20 000 zł oferujemy indywidualne negocjowanie kursów walut. Istnieje możliwość realizacji zleceń w trybie pilnym w walutach EUR, USD, GBP

Kod BIC (SWIFT) Banku BPS – POLUPLPR.
Bank realizuje zlecenia w obrocie dewizowym za pośrednictwem następujących systemów: SWIFT, Euro Elixir oraz TARGET2.

Przelew SEPA - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer), spełniająca warunki: 

 • waluta transakcji EUR,
 • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC,
 • koszty „SHA”,
 • tryb realizacji standardowy,
 • nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych,
 • bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

 • nie zapisywaniu numeru PIN;
 • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
 • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.