• kwota kredytu do 40 000 PLN
  • okres kredytowania jeden rok z możliwości automatycznego przedłużenia na następny rok,
  • przeznaczenie kredytu na dowolny cel,
  • atrakcyjne oprocentowanie i prowizje,
  • decyzja kredytowa w jeden dzień,

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.