• minimalna kwota kredytu 500 PLN
  • maksymalna kwota kredytu 80 000 PLN, a kredytu BG dla Lojalnego Klienta BS 10 000 PLN
  • przeznaczenie kredytu na dowolny cel
  • okres kredytowania od 1 do 60 miesięcy

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.