Informacje

20 września 2022

Akcja promocyjna dotycząca wszystkich którzy zawrą umowę o dowolną kartę VISA  wydawaną Klientom detalicznym przez Bank Spółdzielczy z Grupy BPS lub Bank BPS S.A z zastrzeżeniem, że nie będzie to karta wydana w

...
12 września 2022

Każdy rodzic wie, jak istotna jest ochrona dzieci przed niespodziewanymi zdarzeniami. Co więcej, sytuacji, w których

...
1 września 2022

Przy okazji początku nowego roku szkolnego, warto pamiętać o ubezpieczeniu naszych dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Polisy z różnymi wariantami ubezpieczeń można zawrzeć w placówkach naszego banku.

...
29 sierpnia 2022

Szanowni Państwo,

Jeśli otrzymali Państwo w bankowości elektronicznej komunikat o wstrzymaniu decyzji o rozliczeniu subwencji z Tarczy Finansowej PFR 2.0, prosimy o oczekiwanie na wydanie decyzji

...
3 sierpnia 2022


Vishing – metoda oszustwa, w której przestępca podszywa się pod inną osobę lub instytucję godną zaufania (np. przedstawicieli banków) w celu wyłudzenia

...
29 lipca 2022

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie informuje, że wniosek o ustawowe wakacje kredytowe jest dostępny w Banku od 29.07.2022 roku w:

    - placówkach Banku Spółdzielczego w Węgorzewie,

    - na stronie internetowej Banku ...

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.