eDokumenty

Stały dostęp do przechowywanych w wersji elektronicznej dokumentów (regulaminów, taryf opłat i prowizji, tabel oprocentowania itp.) dostarczonych przez nasz Bank w technologii blockchain

 

Co to są eDokumenty ?
     eDokumenty to usługa bankowa tzw. „Trwały nośnik” umożliwiająca użytkownikowi otrzymywanie dokumentów w wersji elektronicznej. Pozwala na bezpieczne zachowanie każdego dokumentu we wszystkich jego wersjach oraz uzyskanie swobodnego dostępu do niego z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Użyta technologia w sposób niezaprzeczalny gwarantuje niezmienność treści, formy oraz momentu publikacji dokumentu.
     Każdy nasz Klient ma do dyspozycji system, który pozwala na sprawdzenie aktualności i autentyczności danego dokumentu poprzez użycie unikalnego numeru Hash udostępnionego przez Bank. Korzystanie z tego rozwiązania jest bardzo proste dla użytkownika i stanowi ekologiczną formę komunikacji pomiędzy Bankiem, a Klientem.

eDokumenty dzielimy na:

  dokumenty publiczne – a więc dokumenty ogólnodostępne, czyli wszelkiego rodzaju regulaminy oraz cenniki (taryfy prowizji i opłat, tabele oprocentowania itp.)
dokumenty prywatne – a więc dokumenty spersonalizowane dla danego Klienta, między innymi: zestawienie opłat zawierających informacje o poniesionych kosztach i opłatach do rachunku oraz wszelkiego rodzaju inne dokumenty generowane przez bank dla klientów (mogą to być – wyciągi bankowe, dowody wpłat i wypłat, potwierdzenia przelewów, potwierdzenia założenia i likwidacji rachunków oraz lokat terminowych, umowy itp.) 

eDokumenty to przede wszystkim:

  • Gwarancja niezmienności - masz pewność, że dokumenty wysłane przez bank się nie zmieniły, gwarantuje to technologia blockchain.
  • Aktywne informowanie -  poinformujemy Cię o każdej zmianie w regulaminie czy taryfach SMS-em lub mailem.
  • Pełen dostęp - przechowuj dokumenty w bezpieczny sposób, z możliwym dostępem przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Bądź na bieżąco i eko

Dbasz o środowisko?
Chcesz mieć pod ręką wszystkie ważne dokumenty bankowe, np. regulaminy, cenniki? Przejdź na eDokumenty i uzyskaj dostęp do elektronicznej wersji swojej dokumentacji.

Jak uzyskać dostęp do eDokumentów? 
   Pamiętaj, by sprawdzić czy podany przez Ciebie numer telefonu komórkowego i adres email jest aktualny. Będzie on potrzebny do logowania i byś zawsze otrzymał powiadomienie o nowym dokumencie, który został do Ciebie wysłany.

Jak korzystać?  
   Każdy użytkownik naszego serwisu internetowego bez względu na to czy jest naszym klientem, czy też nie, ma stały dostęp do dokumentów publicznych. Aby się z nimi zapoznać wystarczy kliknąć przycisk eDokumenty znajdujący się w prawym górnym rogu naszej strony internetowej.
eDokumenty dostępne są również dla wszystkich użytkowników naszej aplikacji mobilnej NaszBank, w zakładce Usługi.

Jesteś Klientem naszego Banku ?

Chcesz korzystać ze swoich dokumentów prywatnych w wersji elektronicznej? Możesz to zrobić na dwa sposoby:

           1.  jeśli posiadasz dostęp do konta przez system bankowości internetowej IB

Zaloguj się
do Internet Banking
Wybierz
z menu eDokumenty
Przeglądaj
lub pobieraj przygotowane dla Ciebie dokumenty
      
           2. 
jeśli nie posiadasz dostępu do konta przez internet, Twoje  dokumenty będą udostępnione w zakładce Dokumenty prywatne (po zalogowaniu)

Wybierz
Dokumenty prywatne
Podaj
identyfikator oraz wpisz hasło użytkownika
Przeglądaj
lub pobieraj przygotowane dla Ciebie dokumenty

Jeśli nie posiadasz identyfikatora i hasła wygeneruj je w zakładce Generowanie hasła

Dlaczego warto korzystać z eDokumentów:

   Wszystkie dokumenty bankowe masz w jednym, bezpiecznym miejscu.
   Możesz z nich korzystać gdziekolwiek jesteś, bez względu na porę dnia.
   Masz pewność że przesłane do Ciebie dokumenty są oryginalne ponieważ technologia blockchain, uniemożliwia zmianę treści lub usuniecie raz wysłanych
        dokumentów.
   Bank nie musi drukować i wysyłać do ciebie dokumentów w wersji papierowej.
   Nawet jeśli kiedykolwiek zrezygnujesz z naszych usług będziesz mógł wrócić do swoich dokumentów jeszcze przez okres 5 lat.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.