Bankofon obsługuje Klientów Banku Spółdzielczego w Węgorzewie - osoby fizyczne i rolników, posiadających rachunki osobiste oraz przedsiębiorstwa posiadające rachunki bieżące, pomocnicze, etc., - dysponujących telefon pracujący w systemie tonowym lub telefon komórkowy. Bankofon to nowoczesny, automatyczny i samoobsługowy telefoniczny serwis informacyjny, pracujący dla Państwa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Usługa dostępna pod numerem 87 427 51 00

Co umożliwia Bankofon i dlaczego warto z tej usługi skorzystać ?

 • dostęp do rachunków przez telefon,
 • kontrolę salda na rachunkach,
 • dostęp do historii operacji na rachunkach,
 • zmianę kodu PIN,
 • automatyczne zastrzeganie karty własnej banku.
 • dostęp do rachunku przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę,
 • korzystanie z usług bankowych niezależnie od godzin otwarcia Banku,

Zasada działania Bankofonu

Dzięki bezpośredniemu połączeniu z systemem komputerowym, Bankofon umożliwia Państwu dostęp do rachunków bez konieczności kontaktowania się z pracownikiem banku. Odpowiednią informację uzyskają Państwo, wybierając określoną kombinację cyfr na klawiaturze telefonu.

Co należy zrobić aby skorzystać z Bankofonu:

 • należy wybrać numer telefonu udostępniony przez Bank,
 • po uzyskaniu połączenia, automatyczny lektor poprosi o wprowadzenie numeru Klienta oraz kodu PIN (numery, o których mowa, Bank wydaje na wniosek Kienta o uruchomienie Usługi Bankofon ),
 • gdy obydwa numery będą wprowadzone prawidłowo, usłyszą Państwo listę usług dostępnych w serwisie.
   

Uwaga!
W trakcie połączenia nie trzeba czekać do końca czytania listy usług - można w dowolnym momencie wybrać odpowiednią cyfrę z klawiatury telefonu. 

Numer Klienta i kod PIN są numerami poufnymi, znanymi wyłącznie posiadaczowi rachunku. Dla bezpieczeństwa informacji nie należy podawać tych numerów osobom niepowołanym. Opłata miesięczna za korzystanie z Bankofonu pobierana jest przez Bank według ustalonej taryfy ze wskazanego przez Państwa rachunku.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

 • nie zapisywaniu numeru PIN;
 • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
 • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.