Informacje dla dostawców usług (TPP)

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera.

Link do API

Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 4 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27.11.2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (Dyrektywa PSD2), Bank Spółdzielczy w Węgorzewie publikuje dane dotyczące dostępności interfejsu API PSD2 oraz bankowości elektronicznej:

 

  API PSD 2 Bankowość internetowa
Raportowany kwartał Dostępność (%) Niedostępność (%) Dostępność (%) Niedostępność (%)
01.01.2022 - 31.03.2022 99,89 % 0,11% 99,95% 0,05%
01.04.2022 - 30.06.2022 99,98 % 0,02% 100% 0%
01.07.2022 - 30.09.2022 100 % 0% 99,9% 0,1%
01.10.2022 - 31.12.2022 99,8 % 0,2% 99,91% 0,09%
01.01.2023 -31.03.2023 99,96 % 0,4% 99,99% 0,01%
01.04.2023 - 30.06.2023 99,99 % 0,01% 99,98% 0,02%
01.07.2023 - 30.09.2023 99,99 % 0,01% 99,93% 0,07%
01.10.2023 - 31.12.2023 99,99 % 0,01% 99,63% 0,37%
01.01.2024 - 31.03.2024 99,96 % 0,04 % 99,95 % 0,05 %
         

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.