LIMIT KART PŁATNICZYCH

Ustalenie wysokości dziennych limitów kart debetowych dopasowane jest do potrzeb Klienta (z uwzględnieniem limitów maksymalnych). Transakcje realizowane są do wysokości ustalonych dla kart limitów dziennych oraz wartości wolnych środków na rachunku..

Szybka zmiana limitów dziennych możliwa jest:

  • w bankowości internetowej,
  • w aplikacji mobilnej NaszBank,
  • w placówce naszego Banku.

Limity dzienne - karty z logo Visa

Maksymalny/domyślny dzienny limit dla transakcji płatniczych kartą z logo Visa

Dla kart VISA CLASSIC DEBIT wydanych do rachunku ROR

Limit gotówkowy 10 000 PLN / 1 000 PLN
Limit bezgotówkowy 30 000 PLN / 1 000 PLN
Limit Internetowy (w ramach limitu bezgotówkowego) 30 000 PLN / 1 000 PLN

Dla kart VISA wydanych do rachunku Pol Konto Junior

Limit gotówkowy Granica zwykłego zarządu * / 500 PLN
Limit bezgotówkowy Granica zwykłego zarządu * / 500 PLN
Limit Internetowy (w ramach limitu bezgotówkowego) Granica zwykłego zarządu * / 500 PLN

Dla kart VISA BUSINESS DEBIT wydanych do rachunków bieżących

Limit gotówkowy 30 000 PLN / 1 000 PLN
Limit bezgotówkowy 50 000 PLN / 1 000 PLN
Limit Internetowy (w ramach limitu bezgotówkowego) 50 000 PLN / 1 000 PLN


Karta WALUTOWA VISA EURO

(wydawana od 01.08.2023r.)

Dla kart VISA CLASSIC WALUTOWA EURO wydanych do rachunków walutowych EUR

Limit gotówkowy 3000 EUR / 1 000 EUR
Limit bezgotówkowy 6 000 EUR / 1 000 EUR
Limit Internetowy (w ramach limitu bezgotówkowego) 6 000 EUR / 1 000 EUR

Dla kart VISA BUSINESS WALUTOWA EURO wydanych do rachunków bieżących EUR

Limit gotówkowy 5000 EUR / 1 000 EUR
Limit bezgotówkowy 10 000 EUR / 1 000 EUR
Limit Internetowy (w ramach limitu bezgotówkowego) 10 000 EUR / 1 000 EUR

* środkami zgromadzonymi na rachunku osoby małoletniej mogą dysponować wyłącznie osoby uprawnione w granicach zwykłego zarządu. Dyspozycje wypłat z rachunku w formie gotówkowej lub bezgotówkowej miesięcznie nie mogą przekroczyć kwoty równej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku określonej dla poprzedniego miesiąca. Wysokość tej kwoty publikowana jest przez GUS.

Limity dzienne - karty z logo Mastercard (wydawanych od 01.08.2023r.)

Maksymalny/domyślny dzienny limit dla transakcji płatniczych kartą z logo Mastercard

Dla kart MASTERCARD DEBIT PAYPASS wydanych do rachunku ROR

Limit gotówkowy 10 000 PLN / 1 000 PLN
Limit bezgotówkowy 30 000 PLN / 1 000 PLN
Limit Internetowy (w ramach limitu bezgotówkowego) 30 000 PLN / 1 000 PLN

Dla kart MASTERCARD BUSINESS DEBETOWA wydanych do rachunków bieżących

Limit gotówkowy 30 000 PLN / 1000 PLN
Limit bezgotówkowy 50 000 PLN / 1000 PLN
Limit Internetowy (w ramach limitu bezgotówkowego) 50 000 PLN / 1000 PLN

Dla kart PRZEDPŁACONYCH MASTERCARD (prepaid) wydanych do rachunków depozytowych

Limit gotówkowy 5000 PLN / 1 000 PLN
Limit bezgotówkowy 5000 PLN / 1 000 PLN
Limit Internetowy (w ramach limitu bezgotówkowego) 5000 PLN / 1 000 PLN


Transakcje internetowe

Wysokość limitów do jakich Bank może nie stosować silnego uwierzytelniania 3D -Secure
(transakcje niskokwotowe)

Pojedyncza transakcja internetowa
100 PLN
Suma transakcji internetowych
400 PLN
Liczba następujących po sobie transakcji internetowych 5


Limity Cashback

Maksymalna wysokość wypłaty gotówki towarzyszącej bezgotówkowej transakcji
płatniczej dokonanej przy użyciu karty

Karty VISA
1000 PLN (usługa VISA CASH BACK )
Karty MASTERCARD
1000 PLN (usługa "Płać kartą i wypłacaj" Mastercard

Transakcje zbliżeniowe dla kart VISA i MASTERCARD

Transakcje płatnicze mogą uwzględniać wolne środki na rachunku oraz ustalony dla karty dzienny limit transakcji bezgotówkowych. Jest to uzależnione od ustawień technicznych terminala płatniczego, w którym realizowana jest transakcja. Potwierdzenie transakcji kodem PIN lub podpisem może być wymagane niezależnie od jej kwoty

Limity dla zbliżeniowych transakcji płatniczych bez PIN lub podpisu dokonywane w Polsce

Dla pojedynczej zbliżeniowej transakcji płatniczej, bez konieczności potwierdzania transakcji płatniczej kodem PIN
100 PLN
Wymagane potwierdzenie transakcji płatniczej kodem PIN
powyżej kwoty 100 PLN

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.