Bank Spółdzielczy w Węgorzewie podpisał Umowę z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. w Warszawie na mocy której jako PARTNER KIR-u pośredniczy w kupnie-sprzedaży CERTYFIKATÓW KWALIFIKOWANYCH wraz z aplikacją SZAFIR.

Certyfikat kwalifikowany KIR - stanowi bezpieczny podpis elektroniczny równoważny pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu.

JAK ZAMÓWIĆ PODPIS ELEKTRONICZNY SZAFIR?

Kwalifikowany podpis elektroniczny Szafir pozwala na podpisywanie dokumentów we wszystkich formatach. Można go zamówić online w kilku konfiguracjach, wybierając rodzaj i okres ważności certyfikatu, model czytnika oraz miejsce odbioru zamówionego zestawu. Taki zestaw można odebrać w dowolnej placówce KIR, zlokalizowanej w każdym z miast wojewódzkich lub w placówce banku spółdzielczego w całej Polsce.

Wystarczy wejść na stronę Szafir www.sklep.elektronicznypodpis.pl

W obecnej chwili istnieje kilka zastosowań kwalifikowanych certyfikatów, które funkcjonują w praktyce.
Są to między innymi:

  • przesyłanie danych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • kontakty z urzędami administracji publicznej
  • e-faktura
  • e-deklaracje

W przypadku chęci zakupu nowego, lub odnowienia certyfikatu, zapraszamy do kontaktu z naszym bankiem gdzie uzyskają Państwo wszelkie niezbędne informacje, zapraszamy.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.