• maksymalna kwota kredytu wynosi 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie i własność kredytobiorcy,
  • okres kredytowania od 1 roku do 15 lat,
  • oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej NBP i stałej marży Banku,
  • kredyt udzielany jest na dowolny cel i nie wymaga udokumentowania środków,

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.