logowanie 3 logowanie_m logowanie 3

Aktualności

Podsumowanie roku 2018

Podziękowania za lata pracy na rzecz Banku Spółdzielczego w Węgorzewie

grupa kadr

 

Drugiego marca 2019 r. odbyło się spotkanie podsumowujące rok 2018 w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie oraz uroczyste pożegnanie pracowników, którzy po wieloletniej pracy przeszli na zasłużoną emeryturę. Rok 2018 upłyną pod znakiem zmian…

Czytaj więcej...

Czujność gwarancją bezpieczeństwa

 xxx


Obecnie trwający okres wyprzedażowy oraz zbliżający się okres przedświąteczny powoduje wzrost liczby transakcji płatniczych w sklepach internetowych i tym samym zachęca cyberprzestępców do kradzieży środków pieniężnych.
Dlatego po raz kolejny zwracamy się do Państwa z prośbą o:
- wzmożenie czujności podczas wykonywania czynności bankowych i handlowych, a w szczególności nie podawanie kodów z SMS, tokena lub listy haseł podczas logowania,
- uważne czytanie otrzymywanych z banku komunikatów SMS,
- nie otwieranie załączników otrzymywanych pocztą e-mail od niezaufanych i nieznanych nadawców.
Jeśli w trakcie obsługi rachunku bankowego przez Internet zauważą Państwo nietypowe prośby o podanie kodu do operacji należy natychmiast wylogować się i skontaktować się z nami. W takiej sytuacji Państwa komputer mógł zostać zainfekowany przez złośliwe oprogramowanie i dalsze działanie może doprowadzić do kradzieży pieniędzy.

Google Pay

gpay

Google Pay wygodny i bezpieczny sposób płatności sposobem zbliżeniowym oraz szybkich płatności internetowych.

Google Pay jest aplikacją instalowaną na telefonie z systemem android w wersji 4.4 lub wyższej oraz obsługującym technologię NFC (Near Field Communication) za pomocą której możliwe jest przesyłanie informacji na odległość do ok 20 cm (większość smartfonów spełnia te wymogi).

Aby zacząć korzystanie należy ściągnąć aplikację ze sklepu Google Play, zainstalować a następnie skonfigurować według wskazówek, do aplikacji możemy dodać dowolną ilość kart płatniczych, kredytowych, jak też karty lojalnościowe, podarunkowe lub rabatowe.

Aplikację można też zainstalować na zegarkach typu smartwatch z systemem Wear OS oraz NFC ale na zegarku nie dodamy kart rabatowych, lojalnościowych i podarunkowych.

Aby aplikacja mogła funkcjonować konieczne jest włączenie blokady ekranu (PIN, wzór, hasło, odcisk palca), na smartwatchu wzór lub pin, jednakże jeżeli chodzi o samą płatność wystarczy że „wybudzimy” telefon i zbliżając do terminala możemy zapłacić zbliżeniowo.

Niewątpliwymi zaletami takiego rozwiązania jest szybkość i poręczność, telefon przeważnie mamy w zasięgu ręki więc cała operacja przebiega w kilka sekund, w przeciwieństwie do karty, gdzie zazwyczaj trzeba znaleźć portfel w nim odszukać kartę itd.

Drugim aspektem jest bezpieczeństwo, Google Pay jest programem obsługującym karty, ale nie zapisuje on jej danych, podczas dodawania karty, GPay wysyła do banku żądanie wygenerowania tokena dla danej karty, po wygenerowaniu tokena gogle szyfruje te dane i od tej pory podczas realizacji płatności posługuje się zaszyfrowanym kodem karty oraz specjalnym kryptogramem weryfikowanym przez operatora kart (np. visa czy Mastercard) który na tej podstawie odnajduje naszą kartę i we współpracy z bankiem realizuje płatność.
Ponieważ program nie posługuje się bezpośrednio numerem karty unikamy możliwości zeskanowania, lub przechwycenia jej danych a dopóki telefon jest w „uśpieniu” nie ma możliwości przeprowadzenia płatności zbliżeniowej.

Należy pamiętać że program Google Pay jest aplikacją obsługującą karty i nie narzuca żadnych ograniczeń jako program, takie rzeczy jak limity czy wysokość kwoty zapłaty bez wstukiwania pinu wynikają z ustawień samej karty a nie programu w telefonie.

Google Pay obsługiwane jest też przez przeglądarkę internetową Chrome co może ułatwiać zakupy przez internet.

Rachunek podstawowy

INFORMACJA O ZASADACH DOSTĘPU DO
PODSTAWOWEGO RACHUNKU PŁATNICZEGO

22 marca 2017 r.

knfPodstawowy rachunek płatniczy przeznaczony jest dla konsumentów, którzy nie posiadają innego rachunku płatniczego w walucie polskiej, prowadzonego przez dostawcę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który umożliwia wykonywanie transakcji przewidzianych dla rachunku podstawowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1997) implementującą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 214):

dostawcy usług płatniczych będący bankami krajowymi, oddziałami banków zagranicznych i instytucjami kredytowymi oraz spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi (dalej zwani „dostawcą usług płatniczych”) zobowiązani są do świadczenia usługi prowadzenia podstawowego rachunku płatniczego nie później niż przed upływem 18 miesięcy od wejścia w życie ww. ustawy, tj. nie później niż od 8 sierpnia 2018 r.

 

 1. Dostęp do rachunku podstawowego pozwoli konsumentom na wykonanie podstawowych, najbardziej popularnych usług płatniczych (w tym dokonywanie płatności internetowych).

 2. Podstawowy rachunek płatniczy umożliwia wyłącznie:

  - dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek,
  - dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego (w bankomacie lub w placówce  dostawcy, lub przy użyciu terminala płatniczego - jeżeli konsument wyrazi wolę zawarcia takiej umowy),
  - wykonywanie na terytorium państw członkowskich transakcji płatniczych, w szczególności w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze, placówce dostawcy, lub za pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunku, a także bez fizycznego wykorzystania karty.

  Podstawowy rachunek płatniczy umożliwia więc: otrzymywanie wpływów z tytułu dochodów lub świadczeń, opłacanie rachunków, nabywanie towarów i usług (także przez Internet), w tym za pośrednictwem polecenia zapłaty, polecenia przelewu oraz za pomocą karty płatniczej (z wyłączeniem kart kredytowych).

 3. Dostawca usług płatniczych jest obowiązany oferować podstawowe rachunki płatnicze w walucie polskiej.

 4. Dostawca usług płatniczych obowiązany jest do prowadzenia podstawowych rachunków płatniczych w zakresie krajowych transakcji płatniczych nieodpłatnie.

 5. Dostawca usług płatniczych może pobierać opłaty za:
  -wykonanie każdej następnej krajowej transakcji płatniczej (tj. polecenia przelewu) po wykonaniu w ciągu miesiąca nieodpłatnie 5-ciu takich transakcji zleconych przez konsumenta,
  - wykonanie każdej następnej transakcji płatniczej przy użyciu bankomatów lub wpłatomatów (tj. wpłaty lub wypłaty gotówki) nienależących do tego dostawcy znajdujących się na terytorium RP po wykonaniu w ciągu miesiąca nieodpłatnie 5-ciu takich transakcji na rzecz konsumenta.

  Opłaty te nie mogą być wyższe od opłat najczęściej stosowanych przez ostatnie 12 miesięcy przez tego dostawcę za taką samą usługę powiązaną z jakimkolwiek innym rachunkiem płatniczym prowadzonym przez dostawcę.

 6. Dostawca usług płatniczych nie może pobierać od konsumenta innych opłat za świadczenie usług związanych z prowadzeniem podstawowego rachunku płatniczego poza powyższymi, ale może pobierać opłaty za wykonywanie transgranicznych transakcji płatniczych. Opłaty za te transakcje nie mogą być wyższe od opłat najczęściej stosowanych przez ostatnie 12 miesięcy przez tego dostawcę w odniesieniu do transakcji tego rodzaju, wykonywanych w ramach jakiegokolwiek rachunku płatniczego prowadzonego przez dostawcę.

 7. Z rachunkiem podstawowym nie mogą być powiązane żadne produkty kredytowe (istnieje jedynie możliwość rozliczania przez dostawcę usług płatniczych transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej, powodujących przekroczenie środków zgromadzonych na rachunku). Konsument posiadający rachunek podstawowy będzie mógł dokonywać transakcji kartami płatniczymi, z wyjątkiem transakcji dokonywanych kartami kredytowymi, bowiem z rachunkiem podstawowym nie mogą być powiązane żadne produkty kredytowe.

 8. Dostawcy usług płatniczych nie mogą pobierać opłaty za wydanie karty płatniczej (debetowej) do rachunku podstawowego.

 9. Szczegółowe zasady dostępu do podstawowego rachunku płatniczego określają przepisy Rozdziału 7 (art. 59ia-59ih) ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r.

Nowe niższe oprocentowanie !!!

Zapraszamy do skorzystania z wakacyjnej oferty :) jak również z naszych innych propozycji kredytowych :)

więcej szczegółów tu lub w zakładce Klienci indywidualni -> Kredyty.                 

 

wakacyjny nowy

PayTel

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy PayTel.

Paytel

 

Informujemy że ta strone używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” cookies (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

W ramach serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

 

W ramach usługi Internet Banking stosowane są dwa rodzaje plików cookies sesyjnych:

IBSTAT:

Zakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Przechowuje tymczasowy klucz generowany dynamicznie dla każdej wyświetlanej strony serwisu w celu identyfikacji stanu połączenia. Niezbędne do poprawnego działania serwisu.

IB:

Zakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Przechowuje klucz sesji Klienta w celu identyfikacji użytkownika dla serwisu IB. Niezbędne do poprawnego działania serwisu.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, w serwisie stosowane są następujące ich rodzaje:

·  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

· „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

· „analityczne” wykorzystywane aby zrozumieć, usprawnić oraz prowadzić badania na temat funkcji odświeżalności serwisu , popularności podstron, oraz ilości wejść z innych witryn, informacji o aplikacji lub urządzeniach z jakich generowane są wejścia.

Jak wyłączyć pliki Cookies w przeglądarce ?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom akceptacji plików cookies do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym banku z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Użytkownicy korzystający z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), powinni zapoznać się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia mobilnego. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Informacje na temat ustawień lub całkowitego wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach producentów popularnych przeglądarek, lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.