Rachunek bieżący w naszym Banku pozwoli Państwu sprawnie i bezpiecznie zarządzać finansami Wspólnoty Mieszkaniowej. Bank Spółdzielczy w Węgorzewie prowadzi rachunki w złotych i walutach obcych: EUR, USD. Rozwijając ofertę produktów i usług bankowych, wychodzimy naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych Klientów. Wspólnotom Mieszkaniowym w naszym Banku oferujemy dwa systemy bankowości elektronicznej – Internet Banking oraz Internet Banking dla Firm.

Korzyści:

  • Skorzystaj z szerokiej oferty kredytów z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności;
  • Swobodny dostęp do środków poprzez bankowość elektroniczną;
  • Dwa systemy bankowości elektronicznej - dostosuj funkcjonalność do swoich potrzeb;
  • Rozbudowana oferta kredytów obrotowych i inwestycyjnych rachunek oprocentowany według zmiennej stopy procentowej.

Rachunek pomocniczy możesz również otworzyć w jednej z dwóch walut wymienialnych: EUR i USD.

Korzyści:

  • Przejrzystość i kontrola prowadzonych rozliczeń;
  • Możliwość otwarcia kilku rachunków w zależności od potrzeb.
  • Nasi Pracownicy pełnią rolę Doradcy i są do Twojej dyspozycji.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.