Oprocentowanie lokat według Tabeli oprocentowania produktów bankowych w złotych oraz w walutach wymienialnych (EUR, USD). Dostosuj czas trwania lokaty do swoich planów - terminy przechowywania środków od 1 do 36 miesięcy. Twoje oszczędności zdeponowane w naszym Banku, objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Jako Bank z polskim kapitałem dajemy Ci poczucie, że Twoje pieniądze znajdują się w dobrych rękach.

Korzyści:

  • Dogodne terminy lokat: 1, 2, 3, 6, 9,12, 24, 36 miesięcy;
  • Możliwość automatycznego odnawiania lokat;
  • Brak konieczności zakładania rachunku bieżącego , wystarczy rachunek lokat terminowych.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.