• celem kredytu jest finansowanie bieżącej działalności gospodarczej firmy,
  • przyznany limit kredytu podwyższa wysokość dostępnych środków na rachunku klienta,
  • każda kwota wpływu na rachunek obniża wysokość zadłużenia,
  • okres kredytowania do 12 miesięcy z możliwością odnowienia na następny okres,
  • wysokość kredytu zależna jest od obrotów na rachunku bieżącym,
  • odsetki od kredytu naliczane są miesięcznie jedynie od kwoty faktycznego zadłużenia,
  • Bank nie nalicza prowizji od niewykorzystanej kwoty limitu kredytu.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.