• przeznaczenie kredytu – finansowanie projektów inwestycyjnych rozwojowych(m.in. zakup środków trwałych, nieruchomości, budowa i wyposażenia obiektów.),
  • okres kredytowania – do 20 lat,
  • atrakcyjne oprocentowanie,
  • szeroki zakres wyboru rodzaju zabezpieczenia kredytu,
  • opłata za rozpatrzenie wniosku – 0,00 PLN,

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.