System Internet Banking dla Firm - IBF to usługa polegająca na zapewnieniu dostępu do informacji i składaniu dyspozycji z rachunków bankowych Klienta oraz dostępu do innych produktów bankowych z wykorzystaniem przeglądarki internetowej i połączenia internetowego. IBF to rozbudowany program umożliwiający podział obowiązków przy wykonywaniu zleceń oraz pracę sieciową.

W ramach Systemu IBF, Bank udostępnia Klientowi w szczególności następującą funkcjonalność:

 • informacje o stanie wyznaczonych rachunków (wyciągi bankowe);
 • możliwość składania zleceń płatniczych (poleceń przelewu) w obrocie krajowym, w złotych polskich;
 • możliwość tworzenia bazy danych kontrahentów, na rzecz których składane są dyspozycje;
 • możliwość zaczytywania wzorów przelewów z innych systemów;
 • pracę sieciową oraz podział obowiązków na użytkowników;

Korzyści płynące z posiadania IBF:

 • system jest dostępny dla Klientów przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu;
 • zapewnia wysokie bezpieczeństwo;
 • obniża koszty realizacji przelewów;
 • umożliwienie autoryzacji transakcji za pomocą certyfikatów potwierdzających tożsamość.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

 • nie zapisywaniu numeru PIN;
 • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
 • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.