Dzięki SMS Banking zyskasz łatwy i szybki dostęp do swoich finansów za pośrednictwem wiadomości SMS.

Usługa SMS Banking umożliwia szybką komunikację Klienta z Bankiem w obu kierunkach:

  • automatycznie - wysyłane są wiadomości informujące klienta o:
  • wolnych środkach/saldo,
  • operacjach na rachunku,
  • blokadach kartowych,
  • zbliżającym się terminie spłaty raty,
  • zbliżającym się terminie końca lokaty,
  • na żądanie klienta - w odpowiedzi na odpowiednio sformułowaną wiadomość SMS system wysyła zwrotnego SMS-a z żądanymi informacjami.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.