Bankofon jest automatycznym serwisem umożliwiającym udostępnienie Posiadaczowi rachunku informacji o prowadzonych przez Bank rachunkach bez konieczności wizyty w banku - za pośrednictwem telefonu.

Jeśli chcesz korzystać z bankofonu:

 • musisz posiadać telefon z wybieraniem tonowym;
 • musisz znać swój numer klienta oraz PIN otrzymany w placówce Banku;

Aby uzyskać informację o saldzie na rachunku za pomocą bankofonu należy:

 • zadzwonić pod numer telefonu (87) 427 51 00
 • podać swój numer klienta/użytkownika
 • podać swoje hasło dostępu

Informacje dostępne w Bankofonie:

 • Informacja o stanie rachunku;
 • Lista rachunków;
 • Historia operacji;

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

 • nie zapisywaniu numeru PIN;
 • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
 • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.