LIMIT KART PŁATNICZYCH

Ustalenie wysokości dziennych limitów kart debetowych dopasowane jest do potrzeb Klienta (z uwzględnieniem limitów maksymalnych). Transakcje realizowane są do wysokości ustalonych dla kart limitów dziennych oraz wartości wolnych środków na rachunku..

Proponujemy Ci jedyną w swoim rodzaju kartę płatniczą Visa Business debetowa z wyjątkowym wizerunkiem. Karta płatnicza to najlepsze rozwiązanie jeśli chcesz mieć stały dostęp do swoich pieniędzy. Korzystaj z sieci blisko 12 tys. bezpłatnych bankomatów w całej Polsce! W łatwy sposób możesz wyszukać bankomaty bez prowizyjne na naszej stronie. W przypadku kradzieży lub zgubienia kartę należy jak najszybciej zastrzec w placówce Banku lub telefonicznie pod numerem: (86) 215 50 50.

Korzyści:

  • Brak opłaty za wydanie karty;
  • Bezpłatne wpłaty i wypłaty z blisko 12 tys bankomatów w Polsce;
  • Możliwość zdefiniowania własnych dziennych limitów transakcyjnych;
  • Sprawdzenie stanu konta w bankomatach świadczących taką usługę;
  • Płatności dokonywane w internecie

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.