Bank Spółdzielczy w Węgorzewie prowadzi rachunki w złotych oraz następujących walutach obcych: EUR, USD. Rozwijając ofertę produktów i usług bankowych, wychodzimy naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych Klientów. Wypróbuj możliwości systemu bankowości elektronicznej i wybierz najbardziej funkcjonalną opcję. Posiadaczom rachunku bieżącego w naszym Banku oferujemy dwa systemy bankowości elektronicznej – Internet Banking oraz SMS Banking.

Aby zapewnić swobodne dokonywanie transakcji gotówkowych i bezgotówkowych, zarówno w kraju jak i zagranicą proponujemy tradycyjną kartę płatniczą Visa Business Debetowa oraz darmową lokalną kartę. Możesz skorzystać z linii kredytowej w rachunku bieżącym .

Nasi Pracownicy pełnią rolę Doradcy i są do Twojej dyspozycji.

Korzyści:

  • karta lokalna;
  • karta Visa Business Debetowa;
  • dwa systemy bankowości elektronicznej - dostosuj funkcjonalność do swoich potrzeb;
  • rachunek oprocentowany według zmiennej stopy procentowej.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.