Rachunek dla rolników indywidualnych to gwarancja terminowych wpływów dotacji z Unii Europejskiej.
Korzyści:

  • błyskawiczna informacja o zmianach na rachunku;
  • dostęp do atrakcyjnie oprocentowanych kredytów;
  • oprocentowany rachunek;
  • swobodny dostęp do środków zgromadzonych na rachunkach poprzez bankowość elektroniczną.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.