• przeznaczenie kredytu : finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej (Unia Biznes, Unia Super Biznes)
  • kwota kredytu – sfinansowanie do 90% kosztów realizacji projektu
  • okres kredytowania do 15 lat,
  • atrakcyjne oprocentowanie,
  • opłata za rozpatrzenie wniosku – 0,00 PLN

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.