• przeznaczenie kredytu – finansowanie projektów inwestycyjnych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku gospodarstwa,
  • zakup maszyn rolniczych środków transportu, rozbudowa i modernizacja środków trwałych,
  • okres kredytowania do 15 lat,
  • możliwość karencji w spłacie kredytu do dwóch lat,
  • szeroki zakres wyboru rodzaju zabezpieczenia kredytu.

 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.