• przeznaczenie kredytu- finansowanie bieżącej działalności rolniczej,
  • okres kredytu 12 miesięcy z możliwością odnowienie kredytu bez jego faktycznej spłaty,
  • naliczanie odsetek tylko od faktycznie wykorzystanej kwoty limitu,
  • minimalna kwota kredytu 5000 PLN,
  • atrakcyjne oprocentowanie,
  • szeroki zakres zabezpieczenia spłaty kredytu uzgodniony z Rolnikiem.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.