• przeznaczenie kredytu: nakłady związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, a w szczególności na zakup:
  • oleju napędowego do ciągników rolniczych i kombajnów,
  • nawozów mineralnych , wapna nawozowego i pasz,
  • materiału siewnego,
  • środków ochrony roślin,
  • artykułów do bieżących remontów sprzętu rolniczego.
 • okres kredytowania do 60 miesięcy,
 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • kwota kredytu uzależniona od zdolności kredytowej Rolnika,
 • udokumentowanie wykorzystania kredytu w postaci faktur -30 % kwoty kredytu w tym możliwość uwzględnienia faktur wystawionych dwa miesiące przed udzieleniem kredytu.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

 • nie zapisywaniu numeru PIN;
 • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
 • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.