Ostrzegamy przed oszustami, którzy podszywają się pod doradców finansowych i obiecują szybkie zyski z inwestowania w kryptowaluty, akcje lub metale szlachetne. Oszuści proponują pomoc przez podłączenie zdalnego pulpitu, a w rzeczywistości wykorzystują te programy, aby przejąć kontrolę nad urządzeniami ofiar i wykraść poufne informacje, w tym dane logowania do rachunków bankowych.

Warto zwrócić uwagę, że w Polsce kryptowaluty nie są zakazane, ale jednocześnie nie podlegają żadnym zabezpieczeniom ani gwarancjom bankowym. Oznacza to, że inwestycje w kryptowaluty są obarczone wysokim ryzykiem i mogą prowadzić do strat finansowych. W przypadku oszustwa lub utraty środków z rachunku bankowego, nie ma możliwości odzyskania straconych pieniędzy.

Aby uniknąć oszustwa i utraty środków, należy zachować ostrożność i nie ufać osobom, które obiecują szybkie zyski lub proponują inwestycje bez należytej weryfikacji. Przed podjęciem decyzji o inwestowaniu w kryptowaluty, akcje lub metale szlachetne, należy dokładnie zbadać ofertę, zapoznać się z ryzykiem i szukać wiarygodnych źródeł informacji.

Należy również unikać podłączania zdalnego pulpitu lub innych programów, które umożliwiają dostęp do urządzenia z zewnątrz, zwłaszcza jeśli pochodzą od nieznanych źródeł. W razie wątpliwości lub podejrzenia oszustwa, należy natychmiast odłączyć urządzenie od sieci i skontaktować się z właściwymi organami, aby zgłosić sytuację.

Pamiętajmy, że nasze bezpieczeństwo finansowe zależy od naszej świadomości i ostrożności. Nie ufajmy obietnicom szybkich zysków i nie udostępniajmy poufnych danych osobowych osobom, których nie znamy. Zawsze warto dokładnie sprawdzać informacje przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, zwłaszcza w przypadku inwestycji w kryptowaluty, które są obarczone wysokim ryzykiem.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.