Jeżeli otrzymałeś SMSa z wiadomością budzącą wątpliwości, PRZESTRZEGAMY: NIGDY NIE NALEŻY KLIKAĆ W ZAŁĄCZONE LINKI! Kliknięcie w taki link może powodować zainstalowanie na telefonie oprogramowania szpiegującego, którego celem jest wyłudzenie naszych danych do logowania się w aplikacji bankowej, a w konsekwencji okradzenie naszego konta. Przestępcy najczęściej podszywają się pod operatorów telefonii, mediów lub firmy kurierskie. Najbezpieczniejszym sposobem weryfikacji takiej wiadomości jest oddzwonienie na numer kontaktowy umieszczony w dokumentach (faktura, umowa) lub w internecie na oficjalnej stronie danej firmy.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.