Akcja promocyjna dotycząca wszystkich którzy zawrą umowę o dowolną kartę VISA  wydawaną Klientom detalicznym przez Bank Spółdzielczy z Grupy BPS lub Bank BPS S.A z zastrzeżeniem, że nie będzie to karta wydana w miejsce karty utraconej, skradzionej lub zastrzeżonej w okresie trwania promocji.
Rejestracja

 Pełny Regulamin promocji do pobrania tu

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.