Przy okazji początku nowego roku szkolnego, warto pamiętać o ubezpieczeniu naszych dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Polisy z różnymi wariantami ubezpieczeń można zawrzeć w placówkach naszego banku. Zapraszamy.

 

NNW NNW

 

 

 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.