Szanowni Państwo,

Jeśli otrzymali Państwo w bankowości elektronicznej komunikat o wstrzymaniu decyzji o rozliczeniu subwencji z Tarczy Finansowej PFR 2.0, prosimy o oczekiwanie na wydanie decyzji przez PFR lub na wiadomość ze strony banku. Do czasu otrzymania decyzji nie powinni Państwo inicjować postępowania wyjaśniającego oraz podejmować jakichkolwiek innych działań. Weryfikacja wstrzymanych decyzji jest realizowana przez PFR niezależnie od postępowań wyjaśniających. Jego zainicjowanie nie przyśpieszy wydania decyzji ani nie wpłynie na jej treść.

Wszczęcie postępowania wyjaśniającego przez Beneficjenta powinno nastąpić w przypadkach, gdy:

  1. wraz z informacją o wstrzymaniu decyzji otrzymali Państwo komunikat o konieczności dostarczenia w ciągu 14 dni dokumentów potwierdzających umocowanie, lub
  2. w złożonym oświadczeniu o rozliczeniu wystąpił błąd, którego następstwem może być wstrzymanie wydania decyzji przez PFR.

Informujemy, że możliwość rejestracji postępowania wyjaśniającego w przeciągu 10 dni wynikająca z § 17 ust. 3 Regulaminu nie dotyczy wstrzymanych decyzji przez PFR. Termin ten jest liczony dopiero od wystawienia decyzji ostatecznej, określającej wysokość umorzenia.

Komunikat o wstrzymaniu decyzji o rozliczeniu jest standardową procedurą, która służy co do zasady ochronie interesów Beneficjenta. Oznacza najczęściej, że PFR do wydania prawidłowej decyzji potrzebuje zweryfikować dane lub uzyskać dodatkowe wyjaśnienia.

Czas potrzebny PFR na wyjaśnienie powyższej sytuacji uzależniony jest od wielu czynników i wynosi zwykle do kilku tygodni, natomiast na podstawie § 61 ust. 11 Regulaminu okres ten może zostać wydłużony. 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt bezpośrednio z infolinią PFR pod numerem telefonu: +48 22 703 43 00.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie

 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.