Bank Spółdzielczy w Węgorzewie informuje, że wniosek o ustawowe wakacje kredytowe jest dostępny w Banku od 29.07.2022 roku w:

    - placówkach Banku Spółdzielczego w Węgorzewie,

    - na stronie internetowej Banku www.bswegorzewo.pl logując się do Internet Bankingu (IB) (instrukcja uruchomienia wniosku do pobrania)

Bank przyjmuje wnioski poprzez:

   - system bankowości internetowej

   - złożenie wniosku w placówkach Banku  

   - dostarczenie do Banku drogą mailową na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – podpis kwalifikowany,  

   - dostarczenie  wniosku drogą pocztową na adres Banku,

Możesz zawiesić spłatę jednego kredytu hipotecznego przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych – na maks. 8 miesięcy w latach 2022 - 2023.

WAŻNE !

 • Spłatę kredytu możesz zawiesić
    - na 2 miesiące w okresie 01.08 – 30.09.2022 r.
    - na 2 miesiące w okresie 01.10 – 31.12.2022 r.
    - po 1 miesiącu w każdym kwartale 2023 r.

 •  Z zawieszenia spłaty kredytu możesz skorzystać, jeżeli:
 • - masz zawartą umowę kredytu przed 1 lipca 2022 roku,.
  - okres kredytowania kończy się po 31 grudnia 2022 roku,
 • Bank nie pobiera  opłat za zawieszenie spłaty kredytu, oprócz składek ubezpieczeniowych.
 • Okres kredytowania i daty umowne przedłużymy Ci o okres zawieszenia spłaty kredytu. Nie musisz podpisywać aneksu,
 • Wniosek składa jeden ze Współkredytobiorców ,
 • Informację o zawieszeniu spłaty przekażemy do Biura Informacji Kredytowej

WNIOSEK DO POBRANIA - (POBIERZ TU)

 • Informacja o prawie do odstąpienia od Wniosku złożonego poza Placówką Banku

Kredytobiorca, któremu Bank zawiesił spłatę kredytu na podstawie Wniosku złożonego korespondencyjnie, mailowo lub poprzez system bankowości elektronicznej, ma prawo do odstąpienia od zawieszenia spłaty bez podania przyczyny.

W celu skorzystania z prawa do odstąpienia Kredytobiorca składa w Banku oświadczenie o odstąpieniu, w terminie 14 dni od otrzymania od Banku potwierdzenia realizacji Wniosku.

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU - (POBIERZ TU)

Podstawa prawna:
Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

 • nie zapisywaniu numeru PIN;
 • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
 • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.