Informujemy, że od kilku dni CERT Polska obserwuje nowy scenariusz ataków na użytkowników bankowości elektronicznej wielu polskich banków z wykorzystaniem złośliwego oprogramowania (malware o nazwie Tinba).


W nowym scenariuszu przestępcy wykorzystują javascript do podmiany numeru konta aktualnie wykonywanego przelewu. W momencie naciśnięcia przycisku potwierdzającego przelew następuje zmiana numeru konta. Podmiana numeru konta nie jest widoczna z poziomu przeglądarki ponieważ wykonuje się w tle strony!


Zalecamy dodatkowe staranne weryfikowanie numeru konta i kwoty przelewu podczas oczekiwania systemu na realizację zlecenia. W tym celu należy zweryfikować dane przelewu w menu Rachunki>>Przelewy oczekujące. Przelewy znajdują się w oknie „Przelewy oczekujące” przez około 5 minut, a po tym czasie zostają zrealizowane i przeniesione do „Historii”.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.