UWAGA – ważny komunikat dotyczący płatności w internecie KARTAMI VISA
Szanowni Państwo, informujemy, iż na podstawie rekomendacji wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego dotyczącej zwiększenia bezpieczeństwa transakcji internetowych z użyciem kart płatniczych - z dniem 1 lutego 2015r. wprowadza się zmiany w zasadach funkcjonowania i obsługi kart płatniczych,

 1. Od dnia 1 lutego 2015r., ze względów bezpieczeństwa transakcji internetowych z wykorzystaniem kart płatniczych, zostaną wprowadzone limity transakcji internetowych dla kart płatniczych, oraz jako dodatkowe zabezpieczenie – Hasła 3D Secure.
 2. Klienci dokonujący transakcji kartą płatniczą w Internecie (np. na Allegro.pl) powinni ustalić indywidualnie, dla zwiększenia bezpieczeństwa, swoją wysokość limitu dziennego dla transakcji internetowych w sposób następujący:
  • Osobiście zgłaszając się do dowolnej placówki Banku Spółdzielczego w Węgorzewie, celem wypełnienia stosownego formularza,
  • Dzwoniąc na infolinię nr 801 321 456 lub 86 215 50 00,
  • Aktywując zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl) – od 01 lutego 2015r.

UWAGA!!!

Od 1 lutego 2015r. limit transakcji internetowych zostanie ustawiony na poziomie dotychczasowych limitów bezgotówkowych dla kart VISA debetowych w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie.
W celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure, przyjętego jako standard zabezpieczenia płatności kartami w sklepach internetowych przez organizacje płatniczą Visa, niezbędne jest także podanie w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure służące do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się na portalu kartowym. Błędnie podany numer telefonu komórkowego lub jego brak, może spowodować brak możliwości wykonania transakcji w sieci internet. Portal Kartowy: W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:

 1. Wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl;
 2. Podać swój numer PESEL – dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt z Infolinią podaną wyżej w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego;
 3. Wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.

Portal kartowy dostępny będzie dla Państwa od 1 lutego 2015r. i za jego pośrednictwem będzie można dokonać następujące czynności:

 • Aktywować dodatkowe zabezpieczenie 3D Secure,
 • Zmieniać swój kod PIN,
 • Zastrzegać swoją kartę wydaną przez nasz Bank.

Hasło 3D Secure – przesyłane – w postaci wiadomości tekstowej SMS na wskazany przez Użytkownika karty numer telefonu komórkowego – jednorazowe hasło służące do identyfikacji Użytkownika Karty i akceptacji jego dyspozycji w ramach potwierdzenia transakcji internetowych z wykorzystaniem zabezpieczenia 3D Secure.

Portal kartowywww.kartosfera.pl – system umożliwiający dostęp zarejestrowanemu Użytkownikowi karty do wybranych usług i funkcjonalności dotyczących kart za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej.

Zabezpieczenie 3D Secure – sposób potwierdzenia transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa – pod nazwą Verified by Visa) otrzymanego na zdefiniowany w
Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia.

Przewodnik użytkownika po portalu kartowym "KARTOSFERA" dostępny jest na naszej stronie w zakładce "PLIKI DO POBRANIA"

Wierzymy, że powyższe zmiany przyczynią się do wzrostu Państwa zadowolenia z naszych usług oraz bezpieczeństwa transakcji kartą płatniczą w Internecie.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

 • nie zapisywaniu numeru PIN;
 • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
 • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.