Podziękowania za lata pracy na rzecz Banku Spółdzielczego w Węgorzewie

Drugiego marca 2019 r. odbyło się spotkanie podsumowujące rok 2018 w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie oraz uroczyste pożegnanie pracowników, którzy po wieloletniej pracy przeszli na zasłużoną emeryturę. Rok 2018 upłyną pod znakiem zmian…

Z końcem 2018 r. Jan Jawiński, długoletni Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Węgorzewie, po 48-letniej pracy zawodowej, przeszedł na zasłużoną emeryturę. Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Węgorzewie, które odbyło się 18.12.2018 r. Prezes Jan Jawiński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa. Gościem honorowym posiedzenia był Zdzisław Kupczyk, Prezes Banku Polskiej Spółdzielczości, który podziękował Janowi Jawińskiemu za oddanie i zaangażowanie w pracy na rzecz spółdzielczości bankowej. 

W 2018 r. Rada Nadzorcza, przyjęła również rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa, Pani Haliny Kunio w związku z przejściem na emeryturę. Pani Halina w trakcie pracy zawodowej sprawowała również funkcję Dyrektora Oddziału Banie Mazurskie.


 

W trakcie uroczystego pożegnania Pan Prezes Jan Jawiński i Pani Wiceprezes Halina Kunio podkreślali, że sukces Banku Spółdzielczego w Węgorzewie jest dziełem wszystkich pracowników. Niewątpliwie na sukces naszego Banku w głównej mierze złożył się ogromny wysiłek Zarządu włożony w budowę pozycji Banku Spółdzielczego.

 

 

Podczas marcowego spotkania podziękowano również za lata współpracy Pani Annie Roszkowskiej i Annie Lemańskiej z Oddziału Banie Mazurskie, Barbarze Przeszło z Oddziału Pozezdrze oraz Danucie Lech i Elżbiecie Bagińskiej z Węgorzewa. W ciągu wieloletniej pracy, Panie wykazały się wzorową postawą oraz zaangażowaniem w pracę zawodową.


Jeszcze raz pragniemy podziękować za oddanie i trud włożony w pracę na rzecz Banku. Życzymy, aby wszystkie plany i marzenia do tej pory odkładane na później, właśnie teraz się spełniły. By nie opuszczał Państwa dobry humor, zdrowie i nadal otaczała ludzka życzliwość. Mamy nadzieję, że wolny czas pozwoli na pielęgnowanie pasji i zainteresowań.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.