Od 1 stycznia 2020 roku każdy podatnik zarówno przedsiębiorca jak i osoba nie prowadząca działalności gospodarczej korzystać będą z indywidualnego mikrorachunku. Indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy) służy do wpłat podatków PIT, CIT i VAT. Rachunki organów skarbowych, które funkcjonują w tej chwili zostaną zamknięte z dniem 31 grudnia 2019 r.

Zachęcamy do zapoznania się z szczegółowymi informacjami dostępnymi w serwisie podatki.gov.pl

Szczegółowe informacje można przeczytać na stronach Portalu Podatkowego korzystając z poniższych linków.

- indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy)

- mikrorachunek podatkowy - objaśnienia

- mikrorachunek (prezentacja graficzna)

 

Już teraz swój numer mikrorachunku możesz sprawdzić w generatorze dostępnym na stronie podatki.gov.pl lub w dowolnym urzędzie skarbowym wystarczy, że podasz:

 • PESEL, jeśli jesteś osobą fizyczną:
  • nie prowadzisz działalności gospodarczej
  • lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT
 • NIP, jeśli:
  • prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś podatnikiem VAT
  • lub jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne

GENERATOR MIKRORACHUNKU PODATKOWEGO

 

WAŻNE!

Wprowadzenie jednorazowego przelewu do Urzędu Skarbowego/Izby Celnej lub do innego organu podatkowego umożliwia menu Przelewy jednorazowe → Przelew podatkowy.

Przelewy do Urzędu Skarbowego/Izby Celnej wykonane za pomocą zakładki Przelewy jednorazowe → Przelew dowolny będą odrzucone.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

 • nie zapisywaniu numeru PIN;
 • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
 • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.