Spotkania z  pracownikami którzy w minionym roku odeszli na emeryturę stały się już tradycją, więc jak co roku przy okazji podsumowania działań naszego Banku, Zarząd (Prezes: W. Wolski, Wiceprezes:  M. Andrzejczyk, K. Malinowska) wręczając drobne upominki, i pamiątkowe monety, podziękował Paniom za długoletnią współpracę, życząc jednocześnie długiej emerytury oraz realizacji wszystkich planów, które do tej pory odkładane były z powodu pracy, teraz jest na to czas :) Gościem honorowym był  Pan Prezes Jan Jawiński który już od przeszło roku cieszy się zasłużoną emeryturą.

 

(od lewej: M. Andrzejczyk, K. Malinowska, D. Bernatowicz, J. Jawiński, I. Kiełbasa, G. Grabińska, W.Wolski)

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.