Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych Klientów oraz Pracowników, w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa, podjęliśmy decyzję o czasowym przeniesieniu od dnia 23.03.2020 r. do odwołania OBSŁUGI KLIENTÓW z Centrali Banku przy ul. Pionierów 27 do filii naszego Banku znajdujących się w Węgorzewie w następującym zakresie:

- Filia 1 w Węgorzewie (ul. Zamkowa 14) - Obsługa kasowa i depozytowa;

- Filia 3 w Węgorzewie (ul. Przesiedleńcza 1/3) – Obsługa kasowa, depozytowa oraz kredytowa.

Pozostałe Oddziały Banku na dzień dzisiejszy pracują bez zmian.

Decyzja ma charakter prewencyjny oraz ma na celu ograniczenie kontaktu klientów oraz pracowników niezwiązanych z bezpośrednią obsługą klienta, natomiast odpowiedzialnych za zapewnienie ciągłej i niezakłóconej pracy naszego Banku.

Mamy nadzieję, że zrozumieją Państwo nadzwyczajne okoliczności, z których wynika nasza decyzja.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.