Rodzina 500+ to świadczenie wychowawcze przyznane przez państwo w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 lat. Rodzice mogą otrzymać świadczenie wychowawcze bez względu na wysokość dochodów. Aby otrzymać świadczenie wychowawcze, trzeba złożyć wniosek do ZUS (obecny okres świadczeniowy trwa do 31 maja 2022 r.).

Wniosek można złożyć elektronicznie za pomocą:
-    Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
-    portalu Emp@tia
-    bankowości elektronicznej.                                                                

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie umożliwia składanie wniosków Rodzina 500+ od 1 lutego 2022 r. za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej IB. Po zalogowaniu do bankowości elektronicznej, Klient ma do wyboru szereg wniosków (500+, Dobry Start, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, Dofinansowanie pobytu w żłobku, jak też możliwość potwierdzenia profilu zaufanego).

Wniosek przez portal Emp@tia i bankowość elektroniczną mogą złożyć tylko rodzice dziecka, którzy mają numer PESEL. Jeśli rodzic złoży wniosek przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną, to ZUS sprawdzi, czy ma on profil na PUE ZUS. Jeśli nie ma profilu na PUE ZUS, Zakład założy mu taki profil na podstawie danych z wniosku o świadczenie wychowawcze. Potwierdzenie założenia profilu otrzyma na adres e-mail, który poda we wniosku. ZUS założy profil na PUE ZUS, aby wnioskodawca miał dostęp do informacji o swoim wniosku i świadczeniu, oraz aby ZUS mógł kontaktować się z nim w sprawie świadczenia.

Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2022 r. przyjmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS wypłaca też świadczenia przyznane w 2022 r.  Natomiast gminy kontynuują wypłaty świadczeń przyznanych w 2021 r. do 31 maja 2022 r. Dlatego osoby, które już pobierają świadczenie wychowawcze nie powinny składać do ZUS wniosku na okres świadczeniowy, który już trwa.

Wnioski o świadczenie wychowawcze z Programu Rodzina 500+ na okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. będzie można złożyć wyłącznie elektronicznie od 1 lutego 2022 r.

Więcej informacji o 500+ znajdziesz na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.  2407 ze zm.)

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.