Usługa mojeID umożliwia zdalne potwierdzanie tożsamości za pomocą danych z bankowości internetowej Klientów naszego banku dzięki czemu w bardzo prosty sposób możliwe jest założenie oraz obsługa profilu zaufanego na platformie ePUAP. Profil ten umożliwia korzystanie z usług świadczonych przez administrację publiczną oraz pozwala m.in. na zdalne złożenie wniosku o dowód osobisty, rejestrację pojazdu czy uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego.

Więcej szczegółów na stronie www.mojbank.pl

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.