Poniżej udostępniamy Państwu do ściągnięcia pliki z instrukcjami dotyczącymi funkcjonowania kart.

 

Pierwsze logowanie w portalu kartosfera

Aktywacja karty w portalu kartosfera

Uwierzytelnienie transakcji przy pomocy kodu 3D Secure

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Q&A

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.