Uprzejmie informujemy, że proces umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 rozpocznie się po 29 kwietnia 2021 r., natomiast samo udostępnianie pierwszych wniosków o umorzenie do wglądu Beneficjenta subwencji będzie możliwe od 19 kwietnia 2021 r. W związku z tym Polski Fundusz Rozwoju w dniu 13 kwietnia 2021 r. dokonał zmiany obecnie obowiązującej treści Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcz Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” Niniejsza zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o zmianie Regulaminu na stronie www.pfrsa.pl, tj. w dniu 28 kwietnia 2021 r. Poniżej pliki do pobrania:

Regulamin

Informacje

Najczęściej zadawane pytania

Rozliczanie i umarzanie subwencji dla MIKROFIRM

Rozliczanie i umarzanie subwencji dla MŚP

MANUAL - INSTRUKCJA ROZLICZENIE SUBWENCJI PFR - WNIOSEK O UMORZENIE TARCZA 1.0 MIKROFIRMY IB

MANUAL - INSTRUKCJA ROZLICZENIE SUBWENCJI PFR - WNIOSEK O UMORZENIE TARCZA 1.0 MIKROFIRMY IBF

MANUAL - INSTRUKCJA ROZLICZENIE SUBWENCJI PFR - WNIOSEK O UMORZENIE TARCZA 1.0 MŚP IB

MANUAL - INSTRUKCJA ROZLICZENIE SUBWENCJI PFR - WNIOSEK O UMORZENIE TARCZA 1.0 MŚP IBF

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.