Jako solidny i doświadczony partner biznesowy oferujemy naszym Klientom kompleksową obsługę, wsparcie w postaci wykwalifikowanej kadry pracowniczej, dostęp do środków poprzez: bankowość elektroniczną, całodobowe bankomaty. Rachunek bieżący w naszym Banku pozwoli Ci sprawnie i bezpiecznie zarządzać finansami Twojej firmy. Bank Spółdzielczy w Węgorzewie prowadzi rachunki w złotych i walutach obcych: EUR, USD. Rozwijając ofertę produktów i usług bankowych, wychodzimy naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych Klientów. Wypróbuj możliwości systemu bankowości elektronicznej i wybierz najbardziej funkcjonalną opcję. Posiadaczom rachunku bieżącego w naszym Banku oferujemy dwa systemy bankowości elektronicznej – Internet Banking IB oraz Internet Banking dla Firm IBF.

Aby zapewnić swobodne dokonywanie transakcji gotówkowych i bezgotówkowych, zarówno w kraju jak i zagranicą proponujemy tradycyjną kartę płatniczą. Karta Visa Business Debetowa.

Korzyści:

  • Skorzystaj z szerokiej oferty kredytów z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności;
  • Swobodny dostęp do środków poprzez bankowość elektroniczną oraz całodobowe bankomaty;
  • Karta Visa Business Debetowa;
  • Dwa systemy bankowości elektronicznej - dostosuj funkcjonalność do swoich potrzeb;
  • Rozbudowana oferta kredytów obrotowych i inwestycyjnych rachunek oprocentowany według zmiennej stopy procentowej.

Jeżeli realizujesz wiele projektów jednocześnie i potrzebujesz narzędzia do ich finansowego usystematyzowania – wybierz rachunek pomocniczy. Rachunek pomocniczy służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń związanych z określonymi celami w prowadzonej działalności gospodarczej. To idealne rozwiązanie dzięki któremu wydatki i wszystkie rozliczenia będziesz mieć zawsze pod kontrolą.
Rachunek pomocniczy możesz również otworzyć w jednej z dwóch walut wymienialnych: EUR i USD.

Korzyści:

  • Przejrzystość i kontrola prowadzonych rozliczeń;
  • Możliwość otwarcia kilku rachunków w zależności od potrzeb dostęp poprzez bankowość elektroniczną : Internet Banking IB oraz Internet Banking dla Firm IBF.

Nasi Pracownicy pełnią rolę Doradcy i są do Twojej dyspozycji.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.