Debata Społeczna organizowana Przez Komendę Powiatową Policji w Węgorzewie przy współudziale Banku Spółdzielczego w Węgorzewie oraz Wójta Gminy Pozezdrze, "Nie daj się oszukać, postaw na bezpieczeństwo", odbędzie się 22 listopada 2022r. w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu o godz. 16:30. 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.