Kolejna odsłona blikomanii ruszyła, zarejestruj się, płać blikem. Każdy Klient Banku z Grupy BPS, który wykona transakcję BLIKIEM bierze udział w losowaniu atrakcyjnych nagród!

Zasady BLIKOMANII 2023

 • termin 3.04 - 4.06.2023
 • rejestracja do BLIKOMANII pod tym samym adresem, czyli www.blikomania.pl

 • Zasady loterii:
 • termin 3.04- 4.06.2023 (2 miesiące)
 • nagroda główna - 63 nagrody losowane codziennie po jednej sztuce  
 • nagrody II stopnia - czeki BLIK o wartości 100 zł w przypadku wygranej za wszystkie transakcje BLIKIEM poza transakcjami zbliżeniowymi (6300 nagród)
 • nagrody II stopnia - czeki BLIK o wartości 200 zł w przypadku wygranej za transakcje zbliżeniowe (3150 nagród)
 • łącznie jest 9 513 szt. nagród
 • nagrodę główną można wygrać tylko 1 raz w ciągu trwania loterii.
 • czeki BLIK można wygrać wielokrotnie, jednak tylko jeden dziennie.
 • Nowość: nagroda gwarantowana za rejestrację w loterii
  • w tym roku dodatkowym wyróżnikiem jest nagroda przydzielana za rejestrację każdemu Uczestnikowi. Nagrodą będzie darmowy kod na jeden z 20 e-booków do wyboru. Kod będzie można zrealizować u naszego partnera Legimi, na dedykowanej stronie WWW. Nagroda Gwarantowana nie jest uwzględniana w Regulaminie Loterii BLIKOMANIA, ponieważ nie będziemy jej losować. Dla Nagrody Gwarantowanej przygotowany zostanie oddzielny dokument „Zasady przyznawania Nagrody Gwarantowanej”. Akceptacja tego dokumentu przez Uczestnika odbywać się będzie poprzez zaznaczanie tego samego chcek box’u gdzie będzie oznaczony Regulamin Loterii. Dokument „Zasady przyznawania Nagrody Gwarantowanej” będzie dostępny na stronie rejestracyjnej BLIKOMANII.     
 • Jak w poprzednich latach, warunkiem wzięcia udziału w BLIKOMANNI będzie akceptacja Regulaminu oraz odpowiednich zgód na stronie rejestracyjnej + zapłata 1 zł na konto Fundacji Uniwersytet Dzieci. Losowania będę się odbywały raz w tygodniu i będą obejmowały wszystkie dni z poprzedzającego tygodnia.  

 

Wszystkim życzymy wysokich wygranych.

 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

 • nie zapisywaniu numeru PIN;
 • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
 • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.